Ukrainian Baptist Church

History/ Documentary

Guests:  Sergiy Debelynskyi       |  Valeriy Antonyuk       |  Mykola Velichko

Thursday, November 26, 2015 | 10:30am

100-year Anniversary Service

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

2019 Ukrainian Baptist Church | All rights reserved